Relasjon i fokus er et kurs som omhandler relasjon, kommunikasjon og samspill, og gir gode kommunikasjonsferdigheter. Disse ferdighetene kan brukes med både barn og voksne, men kurset er i hovedsak rettet mot foreldre, dem som jobber med barn og dem som har barn i omgangskretsen. Her lærer man hvordan man får barn til å spille på lag.