Stoppo

Stoppo er en app som skal hjelpe nyinnflyttede og turister med å lettere komme i gang med trikk og buss i Oslo. Som ny i byen kan det være utfordrende å venne seg til et nytt kollektiv-system, og da er det kjekt med en hjelpende hånd – eller app.

Skoleoppgave