Reginkunnr

Reginkunnr er et kortspill som lærer bort runenes betydning. Spillet er beregnet på barneskolebarn, og skal gjøre det lettere for lærere å utnytte den lille tiden de har til rådighet til å fortelle om runene.

Skoleoppgave