Pauserom

Denne siden er ikke helt ferdig. Trykk her for å se hvordan dette prosjektet ser ut. 

Dette er en skoleoppgave utført ved Westerdals. Den er utviklet sammen med Mathilde Lid, Marie Steffensen og Oda Svendsen.