Null

Null er et magasin som utforsker de ulike aspektene ved zero-waste-livsstilen. I magasinet finnes blant annet artikler om inspirerende mennesker med bærekraftige livsstiler og enkle ting man kan gjøre for å bli mer miljøvennlig. Papiret som er brukt til sider med fast innhold er hundre prosent resirkulert. Papiret som er brukt til illustrasjonssidene er det faktiske papiret illustrasjonene ble tegnet, malt, skissert, sølt eller printet på. Ingen av illustrasjonssidene ble laget for å brukes i dette magasinet, men funnet i bokser, bunker eller skuffer, av deres skapere: Hilde Bakken, Ingrid Hopen, Ingvild Andersen, Lukas Aasbø, Marie Steffensen, Mathilde Lid, Oda Bjørnson, Ruth Iversen, Sandra Ruud, Tilde Garmager og Tor Riber. Papiravfall som ble generert i prosessen med å lage dette magasinet ble brukt til å lage nytt papir, deriblant omslaget til Null.

Dette er en skoleoppgave utført ved Westerdals.