Grafisk novelle: Abelone

Abelone er en grafisk novelle som utforsker hvordan man ved hjelp av virkemidler fra grafisk design kan formidle en historie full av følelser uten å bruke ord. 

Dette er en skoleoppgave utført ved Westerdals.